ਕਲਾਮ ਨੂੰ/ to the poem

ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈਂ ਤੂੰ, ਐ ਕਲਾਮ
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਭ ਲਈ,
ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖੇ;
ਪਰ ਮੈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ,
ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ,
ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ
ਓਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ;
ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਕਲਾਮ?
ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ;
ਐ ਝੂਠੇ ਕਲਾਮ
ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਤੇਰਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ
ਸਭ ਤਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ,
ਝੁੱਕਦੇ ਹਨ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ,
ਸਿਰ ਢਕਦੇ ਹਨ;
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪਲ੍ਹ ਦੋ ਪਲ੍ਹ ਲਈ ਐ ਇਨਸਾਨੀ ਕਲਾਮ;

you are quite simple, hey poem
if you have to be written, for everyone
you are quite simple, common, shared, collective .
in case, a human writes you;
but i am not human
neither do i live among humans
nor are my friends
they are not human either
what is a human, hey poem?
does he exist only when, you are to be written;
oh false poem
why dont you have a religion?
your neighbourhood, your relatives and your creators.
all of them worship idols,
bow, spreading their hands
cover their heads;
but why do they write you, just for the time being, hey humane poem;


Source:
Original Punjabi poem is by Harpreet Singh, a budding poet . An Engineering Graduate from GNE Ludhiana. Based in England now. He has published a book of poems “Dhupp di Chaanve” and is looking to write a novel soon. English translation is by yours truly

ਯਤਨ / effort

ਹਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਦੌੜਾਕ ਮੇਖਾਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ,
ਕਾਰੀਗਰ ਸੰਦ ਬਦਲਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸਾਨ ਦੁਵਾਰਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਫੜਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅੱਜ ਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ,
ਕੱਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਾਂਗਾਂ;
Read it in Roman Script

everyone does like that
athlete checks the spikes
smith changes the tools
peasant sows again
labourer starts working on a new road
i will also practice the same
it was a day of loss
i will rise up early
for a win tomorrow

Source:This poem is by Harpreet Singh , a budding poet . An Engineering Graduate from GNE Ludhiana . Earns his livelihood in Lecister, England. He has published a book of poems “Dhupp di Chaanve”.

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ/Freedom Show

ਝੰਡੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇਖੋ,
ਨੋਕ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ,
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੋ,
ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖੋ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਦੇ
ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ,
ਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਵੇਖੋ,
ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਉਗਲੀ
ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਿਹਾਜ ਰੱਖੋ,
ਤੇ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ,
ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹੋ,
ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋ

Read this in Romanised Text

Freedom Show
look at the flare of flag and flagpost
look at the glare of that flare
look at the minister’s shoes
look at the way he walks the talk
look at the tricolour
that has been fading in cleanliness of their clothes
grasp your pockets and
feel your heart’s freedom
one must acknowledge the
patriotism uttered from orater’s mouth
and from the staircase of gunpowder
listen to the thoughts on future developments
salute the waving flag
and reach home safe before the secuirty patrol starts
Source: Harpreet lives in UK and blogs his poems at Dhupp . He has written this poem for the blog lafzandapul.
English translation is done by yours truly.
This poem is relevent to current events in south asia. Terror attack and Political turmoil in Pakistan, Army mutiny in Bangladesh and terror attacks/attacks on free expression in Sri Lanka and India have put human liberty in a dock.

ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋ – ਹਰਪ੍ਰੀਤ

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੜੀਆ-ਘਰ ਦੇ ਪੜੇ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕਦੇ-ਝੂਲਦੇ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ;

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ
ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਪਿਉ
ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਸ਼ਨ-ਕਾਰਡ ਪਾਈਂ
ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਣਾਮੰਡੀ ਵਿੱਚ
ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਵਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਖੜੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ,
ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਸਜੇ
ਹੋਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਵੀ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ;

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਜੂਝਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਦੇਂ ਹਾਂ
ਜਿਥੋਂ ਅਸੀ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ;

ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਲੇ ਉਤੇ ਟੰਗਿਆ,
ਯੂਰੀਏ-ਖਾਦ ਦਾ ਬੋਰਾ ਮੋਢੇ ਉਤੋਂ ਪਾਈਂ
ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ
ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ
ਖੜਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

Saanu Sanmanit Karo

pehalan taan asin sarkaari chiria-ghar de
parhe hunne haan
te minny bussan piche lamkade jhoolde shehraan college-aan
takk pahunchde haan
phir asin degreaan banaun di factory vich
digreeaan bana rahe hunne haan
te sada bhola pio
urea khaad de chitte jhole vich
raashan kaard paaee
kachihariaan di danamandi vich ghumm riha hunda hai

phir asin har mahin
aapni degree te navan cover charaounde haan
te bharti deean lammiaan kataaran vich kharhe
bharti da faarm khareedde haan
nateeja pehlaan hi teh hunda hai
te asin ainve hi suit boot vich saje hoke di udeek vich
aapni aakhri bass vi langha lainde haan

phir asin buri taran naal haar jande haan
na taan asin kokhde haan ,
te na hi kade baaghi hunde haan
phir asin murh othe nu chall paine haan
jithon asin jamme hunde haan.
te gajjan singh junior
degree deeaan factory vich
degreeaan bana riha hunda hai..

Source : Unpublished poem by Harpreet Singh , a budding poet . An Engineering Graduate from GNE Ludhiana . Earns his livelihood in Lecister, England. He has just published a book of poems “Dhupp di Chaanve”. Post your address in the comment we will send you the book “Dhupp di Chaanve”.