ਜਨੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਂ / zaneen pind dee maaN

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੈਂਕ ਨਾਲ
ਢੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਢੇਰ ਉਤੇ
ਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਫੜੀ
ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਚੁਕਦੀ ਬੋਲਦੀ
ਇਸ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਹਦਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਤੁਰਤ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚੋਂ
ਹਾਕ ਵਜਦੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ
ਫਿੱਸੀ ਗੇਂਦ ਪਲੋਸਦੀ
ਬਾਂਹ ਚੁਕ ਕੇ ਬੋਲਦੀ
ਜਨੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸੀ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ

Source : Posted at pankiti.

The poem depicts the pain of Palestinians whose houses has been bombed to rubble by Israeli attacks. Even kids are not spared as they are considered terrorists by Insraeli army. Read about conflict here